Samenwonen.org - Dé website voor alles over samenwonen!
:: Dé website voor alles over samenwonen! ::
SAMENWONEN .ORG Menu

++ Home: naar de beginpagina


+ Samenlevingsovereenkomst
 • Samenlevingsovereenkomst: handig of niet?

+ Moet ik naar de notaris?

+ Trouwen of partners worden?
 • Trouwen
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Geregistreerd partnerschap
 • Partnerschapsvoorwaarden

+ Ga je verhuizen?
 • Verhuizen: nuttige informatie
 • Verhuizen: tips

+ Een huis kopen of huren?
 • Huren: nuttige tips
 • Kopen: nuttige tips

+ Samenwonen en hypotheek

   Aflossen gedurende de looptijd
 • De lineaire hypotheek
 • De annuïteitenhypotheek

   Aflossen aan het eind vd looptijd
 • De traditionele levenhypotheek
 • De moderne levenhypotheek
 • De spaarhypotheek
 • De hybride hypotheek
 • De beleggingshypotheek

   Aflossen als het jou uitkomt
 • De krediethypotheek

   Aflossingsvrije hypotheek
 • De aflossingsvrije hypotheek

+ De huishouding
 • De huishoudkosten

+ Je woning inrichten
 • Je huis inrichten

+ Wat als...?
 • Overlijden
 • Testament
 • Uit elkaar gaan
 • Scheiden

+ Verzeker jezelf degelijk

+ Geld lenen

+ Links
 • Samenwonen links

INTERESSANTE SITES

  1. Nalatenschap.org
  2. Samenlevingscontract.net
  3. samenlevingscontract.eu
  4. Erfenis.net
  5. Koopcontract.net
  6. Koopovereenkomst.com
  7. Koopovereenkomst.eu
  8. Beveiliging-Haarlem.nl
  9. E.D. Beveiliging
10. Notaris-adressen.nl


SAMENWONEN .ORG: WELKOM!
Samenwonen.org wordt regelmatig geupdate! Je kunt deze site 'Toevoegen aan je favorieten' door op de button hierboven te klikken.

SAMENWONEN EN TROUWEN

Samenwonen.org! Door samenwoners, vóór samenwoners!

Het huwelijk

Het huwelijk komt, net als het geregistreerd partnerschap tot stand bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en het kan op verschillende wijzen eindigen:

- omzetting van een huwelijk naar een geregistreerd partnerschap
- omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk
- echtscheiding (in het geval van een huwelijk)
- een notariële verklaring waarin de beëindiging van het geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd
- het overlijden van één van de echtgenoten of geregistreerd partners

Als je gaat trouwen, dan krijg je er een aantal verplichtingen (en rechten) bij. Hieronder vindt je een aantal belangrijke onderwerpen waarmee je te maken krijgt als je gaat trouwen.

De onderhoudsplicht

Als je ervoor kiest om te trouwen, dan ben je verplicht je echtgenoot/echtgenote al 'het nodige' te verschaffen. Dat wil zeggen dat je een verplichting hebt om elkaar in het levensonderhoud te voorzien. Als je relatie eindigt, blijft de onderhoudsplicht nog steeds in stand. Deze kan dan overgaan in een alimentatieplicht. Dit is een groot verschil met ongehuwd samenwonen, want daarvoor bestaat geen onderhoudsplicht.

De huur van je woning

Als je een woning huurt voor gezamenlijke bewoning en je gaat trouwen, dan wordt je echtgenoot/echtgenote of geregegistreerd partner automatisch medehuurder. Bij ongehuwd samenwonen kun je pas na twee jaar van de verhuurder verlangen dat hij de partner als medehuurder erkent. In de tussentijd loopt de partner dus de kans uit de woning te worden gezet.

Gemeenschap van goederen

Als je trouwt of geregistreerd partners wordt, dan vloeien van rechtswege jullie privé eigendommen in de gezamenlijke inboedel. Ook de zaken die in de toekomst worden verkregen komen onder de gemeenschappelijke inboedel te vallen. Alleen wanneer iemand aan één van de echtgenoten of partners iets schenkt, dan kan deze persoon bepalen dat de schenking slechts toekomt aan één van de twee personen en dat het dus niet onder de gemeenschappelijke goederen valt. Hetzelfde geldt in geval van een erflater die iets na wil laten aan één van beide personen zonder dat het in de gemeenschappelijke inboedel terecht komt. Om deze gemeenschap van goederen te voorkomen, wat verstandig kan zijn om vele redenen, waaronder dat één van de betrokken personen een risicovolle onderneming voert, kun je huwelijkse voorwaarden opstellen, of partnerschapsvoorwaarden. Het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden doe je vóór dat je trouwt of geregistreerd partner wordt.

Ongehuwd samenwoners hebben geen gemeenschap van goederen. Je kunt dan wel gezamenlijk eigendom hebben, als je namelijk samen iets aankoopt. De regels hieromtrent kun je vastleggen in een samenlevingsovereenkomst.

Erfrecht en testament

Als een van de echtgenoten of geregistreerde partners komt te overlijden, dan erven de langstlevende echtgenoot en de kinderen. Indien je alleen maar ongehuwd samenwoont, dan erft de familie van de overledene en de langstlevende samenwoner kan zo in de problemen komen.

Lees de pagina over de samenlevingsovereenkomst voor meer informatie. Een oplossing voor deze problematiek is het samenlevingscontract (evt. met verblijvingsbeding) en eventueel het maken van een testament.

Kinderen

- Als 'uit' het huwelijk van een man en een vrouw kinderen worden geboren, dan hebben de echtgenoten allebei automatisch een familierechtelijke betrekking tot het kind. Als je gewoon ongehuwd zou samenwonen, dan zou alleen de moeder automatisch een familierechtelijke betrekking hebben tot het kind. De vader moet het kind eerst 'erkennen'. Dit kan hij al tijdens de zwangerschap doen. Erkennen doe je bij je notaris of bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor erkenning door de vader van een kind tm. 12 jaar is de toestemming van de moeder vereist. Voor erkenning van een kind van 12 jaar tm 16 jaar is toestemming veresit van zowel de moeder als het kind zelf en indien het kind ouder is dan 16 jaar dan is toestemming van alleen het kind genoeg.

-Als tijdens het huwelijk van twee vrouwen een kind wordt geboren, dan is heeft alleen de vrouw die het kind heeft gebaard automatisch een familierechtelijke betrekking tot het kind. Zij is de moeder. De echtgenote van de moeder wordt pas een ouder van het kind indien zij het kind adopteert. Hierdoor komen de familierechtelijke banden met de oorspronkelijke ouder te vervallen. Vanzelfsprekend zijn aan de adoptie strenge eisen gesteld. Het is dan makkelijker om de rechter te vragen om toekenning van gezamenlijk ouderlijk gezag. Dit brengt voor de 'nieuwe' ouder dezelfde gezagsrechten en verplichtingen mee als die de bestaande ouder heeft.

- Als twee mannen samenwonen en één van hen heeft een kind, dan is alleen de biologische vader de ouder van het kind. Als de twee mannen dan gaan trouwen, wordt niet automatisch de echtgenoot van de vader ook ouder van het kind. Daarvoor moet de echtgenoot van de vader eerst het kind adopteren of er moet toekenning van het gezamenlijk ouderlijk gezag worden gevraagd aan de rechter.

De echtgenoot of echtgenote die geen ouder is van het kind, is tijdens het huwelijk wél onderhoudsplichtig tegenover het kind.

-Als tijdens het partnerschap een kind wordt geboren, dan zijn er twee mogelijkheden:
1. de vrouw die het kind heeft gebaard en haar partner hebben automatisch het gezamenlijk gezag, tenzij haar partner niet de andere ouder van het kind is;
2. de beide geregistreerde partners zijn de ouders van het kind. Zij hebben dan automatisch (van rechtswege) het gezamenlijke gezag over het kind. Voor een kind dat wordt geboren tijdens een geregistreerd partnerschap geldt, net als bij het ongehuwd samenwonen, dat de vader pas ouderlijk gezag over het kind krijgt indien hij het kind erkent bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of bij de notaris. De moeder krijgt wel van rechtswege een familierechtelijke band met het kind, omdat zij het kind heeft gebaard.

Meer belangrijke onderwerpen...

Er zijn nog een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot het huwelijk, zoals o.a. pensioenregelingen en regels van successierecht. Wij raden je aan om hierover met je notaris te gaan praten, zodat je samen kunt vaststellen wat voor jou de beste samenlevingsvorm zal zijn.
Bekijk ook de volgende pagina's eens:

 • Huwelijkse voorwaarden


 • Trouwen of partners worden?

 • Geregistreerd partnerschap
 • Partnerschapsvoorwaarden


Later nog eens terugkomen op samenwonen.org?

Klik hier om samenwonen.org aan je
browser's favorieten toe te voegen,

zodat je de site snel kan vinden!

NUTTIGE LINKS
Hier vindt je nog een aantal links die van pas kunnen komen:
Koopovereenkomst.eu
De Hypotheker
IKEA Wooninrichting
Funda huizenaanbod
MEER INFORMATIE VINDT JE OP DEZE SITES!
Erfenis.net| Koopovereenkomst.eu| Nalatenschap.org| Samenlevingscontract.eu| Samenlevingscontract.net| Koopovereenkomst.com| Notaris-adressen.nl|
ZOEK OOK EENS OP:
huwlijk | huewlijk | huuwlijk | hulwijk | hulewijk | huelwijk | trowen | truowen | trounw | trouwe | trouwn | trouen | troue |
Reclame
E.D. Beveiliging
De Hypotheker
Funda.nl
IKEA
Beveiliging-Haarlem
Lenen.nl

Email: info *apenstaartje* samenwonen *punt* org

© 2006 Samenwonen.org